Lista partenerilor de la nivelul Grupului de Acţiune Locală
Partenerii din partea instituţiilor pe care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia vor fi asociaţi la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Tabelul de mai jos precizează componenţa partenerilor de la nivelul GAL:

PARTENERI PUBLICI

Buibăr Iulian – Primăria Răscăeţi
llie Sergiu – Primăria Vişina 
Duţică Florian – Primăria Şelaru
Petre Marin – Direcţia Silvică Dâmboviţa

PARTENERI PRIVAŢI

Ţonea Violeta – SC DROGHERIA VIO SAN S R.L
Ţonea Valentin – Marian ŢONEA VALENTIN -MARIAN I.I
Luca Venera – S.C Şelavil S.R.L
Trăistaru Marius – S.C CARABASU S.R.L
Ivan Gheorghe – IVAN GHEORGHE I.F
Ştefan Mihaela Alina – ŞTEFAN S. MIHAELA ALINA I.F
Enache Gherghina – ENACHEM GHERGHINA I.F
Burcea Gheorghe – S.C BURCEA TRANS S.R.L

Stoian Trifon – S.C TRIFON PROD S.R.L
Şerban Ion – S.C TOTUL PENTRU CASA S.R.L
Buibăr Dana – Palagica S.C Dîmbul Morii Impex S.R.L
Burcea Marius – S.C CHTM SEM S.R.L Administrator
Păunescu Valentin – Pănescu Valentin I.I

ONG -uri

Tudorică Eugeniu – Asociaţia Socio -Culturala Şelaru
Moise Vasile – Partida rromilor „Pro Europa”